วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

 จากท่านอบู นะญีห อัล-อิรบาฎ อิบนุ สาริยะฮ เราะฎิยัลลอฮอันฮุ เล่าว่า : " ท่านเราะสูลุลลอฮ (ซ.ล.)
ได้ตักเตือนเราด้วยการตักเตือนหนึ่งที่ทำให้จิตใจหวาดหวั่น และน้ำตาเออล้น แล้วพวกเราก็กล่าวว่า
" โอ้เราะสูลุลลอฮ ประหนึ่งว่ามันคือคำตักเตือนของผู้จากลา ดังนั้นท่านจังสั่งเสียให้แก่พวกเราเถิด
'' ท่านกล่าวว่า : '' ฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮผู้ทรงเกียรติแลสูงส่งยิ่ง และจงเชื่อฟังแลปฏิบัติตาม ถึงแม้นว่าทาสคนหนึ่งจะปกครองท่านก็ตามและหากผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไป เขาก็จะได้พบกับความขัดแย้งอันมากมาย ดังนั้นพวกท่านจงยึดไว้ซึ่งสุนนะฮ์(แนวทาง)
ของฉันและซุนนะฮของบรรดาคอลีฟะฮผู้ทรงธรรมที่ได้รับทางนำ จงกัดมันด้วยฟันกราม และพวกท่านจงพึ่งระวังต่ออุตริกรรมทั้งหลายในศาสนาเพราะทุกๆ อุตริกรรม (บิดะห์) นั้นคือความผิด และทุกๆ ของความหลงผิดนั้นอยู่ในไฟนรก" หะดิษบันทึกดดยอบูดาวูด และอัต-ติรมิซี และท่านกล่าวว่า หะดิษอยู่ในระดับหะสันเศาะห

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น