วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

นิยามของความดีและความชั่ว

จากท่าน อัน-เนาวาส อินุ สัมอาน เราะฏิยัลลอฮอันฮุ จากท่านนบี(ซ.ล.) ท่านกล่าวว่า: " ความดีนั้นคือ
กรามีจรรยามารยาทงดงาม ส่วนความชั่วนั้นคือ สิ่งที่ทำให้กระสับกระส่ายในตัวท่าน และท่านไม่ชอบให้ใครรู้เห็น " หะดิษบันทึกโดยมุสลิม
            และจากท่านวาบิเศาะฮ อิบนุ มะอบัด เล่าว่า : ฉันได้ไปหาท่านเราะสูลุลลอฮ และท่านก็ได้ถามฉันว่า ท่านมาเพื่อถามเกี่ยวกับความดีใช่ไหม ฉันตอบว่า ใช่ ท่านจึงกล่าวว่า ท่านจงถามใจของท่านเถิด ความดีคือ สิ่งที่ทำให้ตัวและหัวใจสงบ และความชั่วนั้นคือ สิ่งที่ทำให้เกิด ความกระสักระส่าย
ในตัวเองและลังเลใจ ถึงแม้ว่าผู้คนจะให้คำตอบแก่ท่านแล้วก็ตาม หะดิษอยู่ในระดับหะสัน และเราได้รายงานหะดิษนี้ จากหนังสือมุสนัดอิมามอะหมัด อิบนุ หันบัล และมุสนัดอิมาอัด- ดาริมีย์ ด้วยสายรายงานที่ดี            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น