วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

การหยุดตรงที่ขอบเขตของอิสลาม

จากท่านอบู ษะอละบะฮ อัล-คุชะนีย์ นั่นคือญุรษูม อิบนุ นาซิร เราะฏิยัลลอฮอันฮุ จาก
ท่านเราะสูลุลอฮ(ซ.ล.) ท่านกล่าวว่า : "แท้จริงอัลลอฮผู้ทรงสูงส่งได้ทรงกำหนดบทบัญญัติต่างๆ
(ที่เป็นฟัรดฏู) ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ละเลยบทบัญญัติเหล่านั้น และพระองค์ก็ได้ทรงวางขอบเขต
ต่างๆ ดังนั้น พวกท่านจงอย่าล่วงล้ำขอบเขตเหล่านั้น และพระองค์ได้ทรงห้ามหลายสิ่งหลายอย่าง
ดังนั้นพวกท่านอย่าได้ละเมิดมัน และพระองค์ได้ทรงเงียบเฉยต่อหลายสิ่งหลายอย่าง ทังนี้เพื่อเป็น
ความเมตตาแก่พวกท่าน มิใช่เพราะความหลงลืม ดังนั้นพวกท่านจงอย่าได่้พยายามสืบเสาะค้นหา
สิ่งเหล่านั้น" .หะดี
ษอยู่ในระดับหะสัน บันทึกโดยอัด-ดาเราะกุฏนีย์ และท่านอื่นๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น