วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การยืนยัดบนความถูกต้องคือแก่นแท้ของอิสลาม

จากท่านอบู อัมร - บางรายงานกล่าวว่าอบู อัมเราะ - นั่นคือสุฟยาน อิบนุ อับดุลลอฮ
เราะฏิยัลลอฮอันฮุ เล่าว่า :   "โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ ได้โปรดบอกฉันเกี่ยวกับอิสลาม
ด้วยคำกล่าวที่ฉันไม่ต้องถามผู้อื่นอีกนอกจากท่านด้วยเถิด" ท่านนบี(ซ.ล.)จึงกล่าวว่า:
"ท่านจงกล่าวเถิดว่า ฉันได้ศรัทธาต่ออัลลอฮแล้ว หลังจากนั้นท่านก็จงยืนหยัดอยู่บน
ความถูกต้อง" บันทึกโดยมุสลิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น